Eksspaner avhøres

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har innkalt Treholt-spaneren til avhør i neste uke.