Brundtland: Uklare regler

Gro Harlem Brundtland var selv mistenkt i pensjonssaken.