Det viser en spørreundersøkelse som InFact har gjennomført for VG. I undersøkelsen svarer 7 prosent at de går på smertestillende hele tiden, mens 5 prosent svarer at de gjør det nesten hele tiden.

Tallene er for høye, mener professor Johan Ræder ved avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus.

— Smertestillende midler skal i første omgang brukes over kort tid ved akutte smerter, samtidig som man alltid skal ha fokus på å behandle årsaken til smerten når dette er mulig, sier han.

Professoren påpeker at de fleste smertestillende midler har bivirkninger som kan bli alvorlige.