• (1/5)
    BLOMAR: prestar og hjelpemannskap drog ut i båt til den sannsynlege ulukkesstaden ved Bjørgjo. Der kasta dei pårørande blomar på sjøen, medan Etne-ordførar Sigve Sørheim og den polske konsulen Marcin Spyrka sleppte kvar sin krans på den nesten svartstille fjorden. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Krans for fire som fjorden tok

Sterk minnemarkering i Etnefjorden for familiane til fire drukna polakkar.