Da kvinnen ble funnet død i sin leilighet 7. april 2010, hadde det gått én måned siden hjemmetjenesten sist hadde sett til henne, skriver Aftenposten.

Etter to år med bekymringsmeldinger fra naboer hadde hun fått hjelp til støvsuging, søppeltømming og rengjøring fra Oslo kommune, og til slutt også blitt henvist til demensutredning.

Men selv om hun ofte nektet hjemmehjelpen adgang til leiligheten, og unngikk å komme til legetimer, fulgte verken fastlegen eller bydelsoverlegen opp. Ansatte i hjemmetjenesten hadde selv varslet til sine overordnede at kvinnen ble stadig dårligere, men at hun nektet å ta imot hjelp.

Statens helsetilsyn er svært kritisk til kommunens behandling av 92-åringen og anmeldte kommunen for dette forholdet samt for en lignende sak der en dement 83 år gammel kvinne frøs i hjel noen få meter fra sin egen inngangsdør.

Oslo kommune ble av politiet ilagt et forelegg på 900.000 kroner for disse to forholdene, men har nektet å godta forelegget slik at saken nå trolig havner i rettssystemet. Kommunen mener den ikke har brutt loven.