Generaladvokat Arne Willy Dahl slår fast at nordmenn begår en ulovlig handling ved å delta i krig med opprørere, skriver Aftenposten.

— De representerer ingen stat, og da nyter de ikke godt av den sedvanerettslige straffefrihetsgrunn for lovlig krigshandling. Det er med andre ord ulovlige handlinger, sier Dahl.

Dahl er som generaladvokat del av påtalemyndigheten i Norge og leder for den militære påtalemyndighet, med hovedansvar for militære straffe- og disiplinærsaker.

Aftenposten skrev onsdag at flere norske borgere deltar i kamper mot den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan.

— Etterretningstjenesten kan bekrefte at den gjennom en periode på flere år har fulgt med på nordmenn som reiser til Afghanistan og Pakistan for deltakelse i væpnet kamp eller terrorrelatert trening. Det dreier seg om noen meget få tilfeller, sa generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten i Forsvaret.

Arne Willy Dahl sier personer man kan mistenke for å ha deltatt i slike handlinger, kan pågripes dersom de kommer hjem til Norge.

— Det blir spørsmål om det da er grunn til å mistenke dem for drap eller medvirkning til drap, eller andre alvorlige forbrytelser. Det spørs hva man mener de har gjort. Drap eller medvirkning til drap vil være det mest sentrale, sier generaladvokaten.

I slike saker er det de samme beviskravene som stilles som ved enhver annen straffesak.