Det har vært en tung tid med hets og sjikane på nett etter at hun ble identifisert med navn og bilde, skriver hun i et åpent brev som Nordlys gjengir.

I brevet forteller kvinnen med egne ord om hvorfor hun varslet om saken. Hun skriver at hun var naiv og uskyldig og at politikk virket spennende. Samtidig forteller hun om en mann med makt som innledet det seksuelle forholdet med henne da hun var 17 år gammel.

«Jeg klarte ikke å se på at en mann som kan begå slike tillitsbrudd skal kunne bli valgt til Norges nasjonalforsamling. Folkets røst. Satt til å utøve den lovgivende makt i demokratiet Norge. Jeg klarte ikke se denne mannen snakke om strafferammer i overgrepssaker. Jeg klarte ikke la være å se paralleller til andre lignende mediesaker», skriver kvinnen i brevet.

Til Nordlys forteller kvinnen at hun ønsker at også hennes versjon av saken skal bli kjent, etter at samme avis forrige lørdag trykket et brev fra Roger Ingebrigtsen.

Hun forteller om en vanskelig tid med hets og sjikane på internett etter at saken ble kjent. Flere medier har identifisert henne, noe hun opplever som krenkende.

— Jeg synes det var et stort overtramp, fordi denne saken handler om mitt privatliv og hvordan jeg har det. Det relevante i denne saken er ikke hva jeg har oppnådd som politiker, men de faktiske handlingene som har skjedd, sier kvinnen. Hun har valgt fortsatt å være anonym, noe de fleste mediene har respektert.

Kvinnen opplyser at hun ennå ikke har bestemt seg for å anmelde Ingebrigtsen til politiet.