Tallene framkommer av en fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). De har gjennomført en landsomfattende studie av utsatthet for vold, seksuelle overgrep, trakassering, tap, omsorgssvikt og andre vanskelige livsforhold.

Holder voldtekten skjult

Onsdag formiddag ble rapporten overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp), med helse— og omsorgsminister Bent Høie (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til stede.

Mens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.

Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd.

— Dette er alvorlige tall. Dette forteller oss at dette er kjempetabber i samfunnet, sier forsker og psykolog Siri Thoresen ved NKVTS.

Detaljerte spørsmål

I undersøkelsen er det stilt direkte spørsmål om blant annet tvang til samleie, oralsex eller analsex ved bruk av fysisk makt eller trusler. Spørsmålene tar utgangspunkt i den juridiske definisjonen av voldtekt.

— Til forskjell fra andre studier har vi lagt vekt på å spørre nøye om vold og overgrep både i barndommen og i voksen alder. Vi har spurt veldig direkte om hva de har opplevd, og lagt til rette for at folk skal forstå akkurat hva vi mener med spørsmålene, sa forsker Siri Thoresen ved NKVTS til BT i et intervju før undersøkelsen ble publisert.

Halvparten av kvinnene som svarer at de er blitt voldtatt, var under 18 år da overgrepet skjedde. Undersøkelsen gir ingen indikasjon på at forekomsten av voldtekt av unge kvinner er gått ned over tid. Like mange eldre som yngre kvinner svarte at de var blitt voldtatt før fylte 18 år.

Opplever flere overgrep

Undersøkelsen viser også at personer som blir utsatt for overgrep i barndommen, har høyere risiko for å blir voldtatt i voksen alder.

Av kvinner som hadde blitt voldtatt før 18 år, oppga en av tre at de også var blitt voldtatt som voksne. Av kvinnene som ikke var blitt voldtatt i barndommen, oppga derimot bare en av tjue at de hadde opplevd voldtekt som voksne.

— Vi trenger mer kunnskap for å hindre at vold og overgrep skjer. Derfor er jeg svært glad for å motta studien som har sett på forekomsten av vold i nære relasjoner. Mye tyder på at barn som utsettes for overgrep, har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep som voksen. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder forebygging, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Kjenner voldtektsmannen

I en kronikk i Aftenposten i dag understreker forskerne at det store flertallet - 86 prosent - av voldtektene begås av noen offeret kjenner.

— Mye av oppmerksomheten i media har fokusert på såkalte overfallsvoldtekter, som begås på offentlig sted med ukjent gjerningsmann. Og det er viktig å forebygge slike voldtekter. Men de aller fleste voldtekter begås av noen man kjenner, slik som venner, bekjente, naboer, kollegaer, kjærester, partner, eller tidligere partner. Bedre belysning i Slottsparken vil ikke forebygge denne type voldtekter, skriver Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, som et ledd i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.