Sjåfører lokkes i GPS-feller

Gårdbruker får utenlandske vogntog og campingvogner inn på tunet.