— Kjernevåpen er en del av NATOs strategi. Jeg var med på å vedta den på toppmøtet i Lisboa i 2010, og der var nettopp diskusjonene rundt kjernevåpen en viktig del av det vi kalte det strategiske konseptet, sier Stoltenberg.

I strategikonseptet tok NATO inn USAs president Barack Obamas visjon om en kjernevåpenfri verden, ifølge Stoltenberg. Men samtidig legges det til grunn at NATO må ha kjernevåpen «så lenge det fins kjernevåpen i verden», og at NATO skal bygge sin avskrekkingsstrategi på dette, sier han.

— Det har vært en del av NATOs strategi helt siden NATO ble etablert, og det er fortsatt en del av NATOs strategi. Det er noe norske regjeringer opp gjennom årene har vært innforstått med, sier Stoltenberg.