Målfrid Grude Flekkøy døde i Bærum etter lengre tids sykeleie, opplyser familien til NTB søndag ettermiddag.

sp13259f.jpg

Hun var utdannet barnehagelærer i 1959, ferdig psykolog i 1967 og spesialist i klinisk psykologi i 1973. I 1991 tok hun doktorgrad ved Universitetet i Gent i Belgia.

Gjennom sin karriere som psykolog var hun tilknyttet flere institusjoner og var sjefpsykolog på Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus da hun gikk av med pensjon.

Mest kjent var nok likevel Målfrid Grude Flekkøy som Norges og verdens første barneombud. I 1981 ble hun utnevnt til stillingen ingen andre hadde hatt før henne og som det ble hennes oppgave å forme. Hennes innsats førte også til oppstart av barneombud i andre land.

Målfrid Grude Flekkøy var også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Bærum i flere perioder.