Norge skal etter planen kjøpe i alt 56 kampfly av typen F-35, og de skal erstatte dagens F-16.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) orienterte om statusen rundt kjøp av nye kampfly fredag. Og at det har vært en del storm rundt dem forstår hun godt.

— Det er naturlig at debatten kommer, fordi det er en så stor investering. Men det viser seg at flyene leverer over de kravene vi stiller, sier hun til NTB.

Regjeringen vil nå be om fullmakt til å kjøpe de første flyene, simulatorer, teknisk utstyr, tjenester og trening. Den første fullmakten regjeringen ber om, er på 13 milliarder kroner - en tredel av summen er til fly.

Forsvarsministeren sier at de første kampflyene vil komme i 2017, deretter vil det komme årlige leveringer på seks nye fly fram til 2024. De 13 milliardene utgjør 25 prosent av hele kampflyprogrammet, som har en total ramme på 62 milliarder 2013-kroner.

— Dette er den største investeringen i Fastlands-Norge noensinne, understreker forsvarsministeren.