— Jeg lover at vi skal gjøre mer enn å snakke pent om læreryrket. Arbeidet med å få de aller dyktigste talentene til å ville ta verdens viktigste jobb, starter nå, sier Solberg i sin åpningstale.

- Det starter denne helgen

Ingenting betyr mer for barns læring enn gode lærere, sa Høyre-lederen og la til at det er kvaliteten i norsk skole som er avgjørende for at alle barn kan oppnå sine drømmer.

— Det starter her, denne helgen, når vi vedtar et program som er ambisiøst og krevende på vegne av norske elever, sa hun.

Og lovet mer penger til etter- og videreutdanning og økt lønn til til de lærerne som tar mer utdanning, mer fordypning og gjør karriere i klasserommet.

— Jeg lover også at vi skal innføre en femårig masterutdanning for lærere, sa Høyre-lederen som ved en borgerlig valgseier til høsten kan bli landets neste statsminister.

Høyre vil få flere inn i arbeidslivet

Høyre vil også styrke det psykiske helsevernet og gi lønnstilskudd til arbeidsplassene for å få flere inn i arbeidslivet.

— Det gir oss tre fordeler, et kinderegg. Vi får flere ut i arbeidslivet slik at verdiskapningen går opp. Vi får færre på trygd slik at de offentlige utgiftene går ned. Flere i arbeid betyr mindre arbeidsinnvandring og mindre press i boligmarkedet, sa partileder Erna Solberg i sint åpningstale til Høyre-landsmøte.

Over 600.000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, og andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har ifølge Høyre-lederen gått ned siden de rødgrønne inntok regjeringskontorene i 2005.

Lønnstilskudd og hjelp med tilrettelegging på arbeidsplassen og styrking av det psykiske helsevernet, er Høyres svar.

— Den verste beskjeden vårt samfunn kan gi er at det ikke er plass til deg. At vi ikke kan bruke hodet ditt, fordi beina ikke virker, sa Solberg.