Synger i sin egen begravelse

Wenche Foss har planlagt sermonien i detalj.