Vil ha lydopptak av asylsøkere

UDI vil innføre lydopptak av alle asylintervjuer.