Leitar etter kvinne i 20-åra

Kvinna er tilhøyrande i Sogndalsområdet.