— Det er svært positivt at det er tøvær mellom USA og Cuba. Først og fremst vil dette gjøre livet lettere for cubanere, både på Cuba og i USA, sier hun til NTB.

— Samtidig må ikke en normalisering av forholdet føre til at man unnlater å påtale brudd på menneskerettighetene, tilføyer Sps utenrikspolitiske talsperson.