Klimamålene er klare

FNs klimasekretariat er ikke fornøyd med de målsettingene en viktig del av verdens utslippsnasjoner har innrapportert innen fristen 31. januar.