For barn over tre år vurderer de to partiene en maksgrense på seks barn per ansatt, skriver Vårt Land.

Arbeiderpartiet snuser også på tanken, men er langt vagere i formuleringene. SVs og KrFs forslag er i tråd med anbefalingene til det regjeringsnedsatte Øie-utvalget som i fjor leverte sitt forslag til ny barnehagelovgivning. Dette forslaget ligger til grunn når regjeringen før påske skal legge fram en stortingsmelding om samme tema.

I dag finnes det ingen lovregler for hvor liten den generelle bemanningen i barnehagene kan være. Lovverket angir kun at det maksimale antallet barn per pedagogiske leder skal være sju til ni for de minste barna, mens det er opp til barnehageeierne å vurdere størrelsen på den øvrige bemanningen.