De er rystet over hvordan eldre behandles på sykehjem. Tiltaket kommer etter at NRK fredag fortalte om en mann med Alzheimer som fikk medisiner uten at familien hans ble varslet om det.

Den nye pårørendeforeningen mener at demente eldre trenger noen som kjemper for deres rettigheter til et verdig liv.

— Vi som enkeltpersoner kan ikke hele tiden fronte enkeltsaker, vi må ha en stor organisasjon som kan gjøre dette i fellesskap, sier Ann Mette Rekkedal til NRK.

— Demente har ofte en tendens til å være rastløse, de vil gjerne opp og gå, og det har ikke pleierne verken tid eller kapasitet til å ta seg av. Det er enklere å lenke dem opp til stolen, eller medisinere dem, fortsetter hun.

Sykepleierforbundet støtter tiltaket om å starte pårørendeforening.

— Vi har mange gode eksempler på at der vi har med brukere og i dette tilfellet, pårørende, er det svært positivt for å få fokus på slike saker, sier leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.