• - LO er fornøyd med at vi har en olje- og energiminister som er opptatt av Norges viktigste næring, en næring som står for over 50 prosent av norske eksport. Den bidrar med en tredel av statens inntekter, og næringen bidrar til å sysselsette direkte og indirekte over 250.000 personer, sier Flåthen til Dagens Næringsliv.

Roar Flåthen skryter av Ola Borten Moe

LO-leder Roar Flåthen advarer mot å kneble olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).