Når Scheel-utvalget legger fram sin rapport om hvordan det norske skattesystemet skal utformes i møte med en global økonomi i høst, må utvalget komme med gode svar på hvordan staten skal klare å skattlegge multinasjonale selskaper som opererer i Norge, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagens Næringsliv.

I torsdagens utgave av avisen skriver Holte i et innlegg at Skatteetaten fant 14 milliarder kroner som etter etatens mening skulle vært skattlagt da den gikk slike selskaper etter i sømmene i 2012 og 2013.

— Det er et stort tall som viser at vi må bruke krefter på å følge internprisingsområdet, sier Holte til avisen.

Han viser til hvordan multinasjonale selskaper fører utgifter i land hvor de operer, og hvor skatten er høy, som i Norge. Samtidig føres inntektene i land med lav beskatning.

«Dette gir en urettferdig fordeling av skattebyrden og er konkurransevridende. Legitimiteten så vel som lojaliteten til skattesystemet trues», skriver Holte i innlegget.