• NEGATIV: - Eg trur ikkje opprørsgruppene i Ukraina på nokon måte bryr seg om at EU innfører sanksjonar mot Russland, seier Frp-nesleiar Per Sandberg FOTO: Håvard Bjelland

Sandberg kritisk til Russland-sanksjonar

Frp-topp Per Sandberg vil ikkje utan vidare godta nye norske straffetiltak mot Russland, og ønskjer grundig debatt i Stortinget.