Partene ble innkalt til et lovpålagt møte hos riksmekler Nils Dalseide sist mandag. Møtet førte ikke til noen fremgang, og siden har de to sidene ikke hatt kontakt, forteller hun.

Lied sier hun opplever sannsynligheten for at en streik kan avverges før skolestart om to uker som liten slik situasjonen er i dag.

— Jeg har ikke sett noen tydelig bevegelse hos motparten som skulle tyde på det, sier hun.

Dersom streiken ikke avverges har forbundet varslet at de vil ta ut flere tusen lærere ut i streik rundt skolestart 18. august.

Forundret over KS-leder

Lied sier hun registrerte med forundring at styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H), uttaler til Stavanger Aftenblad før helgen at hun ikke forsto hvorfor lærerne streiker.

— KS må ta innover seg at tre av fire lærere sier nei til utkastet til ny tariffavtale, og at de må komme med noe nytt. KS må også forstå at dette dreier seg om mer enn noen formuleringer i en avtale, det dreier seg om et større læreropprør etter lang tids frustrasjon over situasjonen, sier hun.

— Uttalelser som denne fra KS er en av grunnene til at jeg har liten tro på at vi vil finne en løsning før streiken vår trappes opp, sier Lied.

— Skal vi finne en løsning må det finnes en forståelse hos motparten. Helgesens uttalelser viser at KS må komme litt lenger i sine vurderinger av situasjonen, sier hun.

KS vil ikke kommentere saken.

Spår langvarig streik

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip tror streiken mest sannsynlig vil vare noen uker.

— Det er ikke så lett for begge parter at konflikten har oppstått ved at en avtale er blitt avvist i en uravstemning. Samtidig er det sannsynlig at begge parter ønsker en fredelig utgang og en avtale så raskt som mulig, men de vurderer det nok slik at det må en betydelig streik til før de kommer til enighet. Utdanningsforbundet må vise at de streiker og KS kan heller ikke gi seg for lett, sier han til Kommunal Rapport.

Nytt møte

Riksmekler Nils Dalseide skriver i en epost til NTB at han vil innkalle partene til et nytt møte snarlig.

— Om vi lykkes avhenger først og fremst av hva partene bestemmer, og vår evne til å samhandle for å lete etter løsninger. Det er naturligvis svært ønskelig å finne en løsning tidlig nok til at skolestarten ikke rammes, skriver han.

Lied oppfordrer nå rikspolitikeren til å legge press på KS for å finne en løsning.

— De sentrale politikerne har høye ambisjoner for norsk skole og snakker varmt om lærerne. De må ta innover seg at det er liten sammenheng mellom sentrale løfter og det som skjer lokalt mange steder, sier hun. (©NTB)

Diskuter saken under: