• VARSLET: Et av bofellesskapene som varslet om faglig uforsvarlighet etter nedbemanningen var Åsen bofellesskap. Leder Julie Høvig endte med å få økt bemanningen. Hun støtter likevel turnusprosjektet, og mener det kan gi gode tips til effektivisering i tjenestene. FOTO: EIRIK BREKKE

Varslet om byrådets tidskutt - fikk økt bemanningen

Byrådet strammet inn på tidsbruken til de ansatte i bofellesskap for utviklingshemmede. Det resulterte i flere bekymringsmeldinger fra bofellesskap. Alle fikk medhold i klagene sine.