Solhatt - virker det?

Mange tyr til solhatt for å få bukt med forkjølelsen. Men produktet er omdiskutert. Foreløpig finnes ingen dokumentasjon på at det virker.