- Har opptrådt kritikkverdig, men ikke illojalt

Hordaland Arbeiderparti er langt mildere i sin kritikk av Grete Knudsen enn partifellene i Bergen. - Hun har opptrådt kritikkverdig, men det får ingen konsekvenser, sier fylkesleder Ranveig Frøiland.