Passer nøye på Høyre-statsrådene

KrF-folkene i regjeringen har til oppgave å følge ekstra nøye med i det Høyre-statsrådene foretar seg. Nestleder i KrF, Odd Anders With mener at det ville ha vært en forsømmelse ikke å holde seg orientert.