Mer atomsøppel fra britene

Myndighetene i Storbritannia vil fortsette å slippe radioaktivt avfall i havet i minst ti år til, men har ennå ikke bestemt hva som skal skje med technetium-utslippene som når norske kystfarvann.