Utsetter bygging av gasskraftverk

Naturkraft og Industrikraft Midt-Norge har begge bestemt seg for å utsette byggingen av gasskraftverk.