Uklart hvem som er Orderud-arvinger

Nes skifterett vil ikke ta stilling til hvem som er arvinger til dødsboet etter Marie og Kristian Orderud før det foreligger en rettskraftig dom for Per Orderud.