Dagbladet til sak mot Sjøfarten

Dagbladet går til sak mot selskapet som eig Dagens Næringsliv etter å ha blitt nekta å bli godkjend som aksjonær i selskapet. Eit ekstra poeng: Det er Dagbladet som trykker Dagens Næringsliv.