Enighet mellom maskinistene og rederne

Det Norske Maskinistforbund og Norges Rederiforbund ble ved halv tolv tiden torsdag kveld enige om en avtale for skip registrert i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister).