Avviste spørsmål om falsk kontrakt

Per Orderud fastholdt også fredag at han ikke ville si noe om hvem som har laget farens falske underskriften på kjøpekontrakten for gården.