Nettbrukere får klageorgan

Føler du deg uthengt eller tar du nær av nettsider du finner på internett? Fra mandag kan du klage til Nettnemnda, som skal håndheve etiske regler for internett.