Kontorsyke rammer 30 prosent

Svært mange arbeidstakere i moderne kontorbygg får plager i arbeidstiden med symptomer på inneklimasyke. Det er anslått at 20-30 prosent av kontoransatte har kortere eller lengre perioder med slike plager.