Fred. Olsen anker Munch-dom

Fred. Olsen vil anke dommen i Oslo byrett som gir broren, Petter Olsen, retten til Munch-bildene som brødrenes mor etterlot seg.