Saker skjules i strid med offentlighetsloven

Seks av ti ansatte i Justisdepartementet mener at saker i departementet holdes skjult i strid med offentlighetsloven, går det fram av en undersøkelse fra Høgskolen i Oslo.