Kiosk ranet to ganger på 24 timer

I løpet av 24 timer har 7-Eleven-kiosken i Akersgata i Oslo blitt utsatt for to ran.