Riksadvokaten avgjør anke

Riksadvokaten avgjør om dommen mot Lars Grønnerød skal ankes til lagmannsretten.