Sprikende syn på skolen i Norden

Nordmenn har mindre tillit til skolen enn folk i de andre nordiske landene. Litt under halvparten av nordmennene har stor tillit til skolen, mot litt over halvparten av den nordiske befolkningen.