Ikke prisøkning på kjøtt

Maksimumsprisen på slakt blir ikke hevet. Det lover landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.