Riksadvokaten formanar Høgsterett

Med Kongen, statsministeren, visepresidenten i Stortinget, justisministeren og dei fremste i norsk rettsliv til stades «refsa» riksadvokat Tor-Aksel Busch Høgsterett i plenum.