- Sosialhjelpen virker ikke

Sosialhjelpen bør legges drastisk om, mener forskere som har jobbet på oppdrag fra Sosialdepartementet.