Overvåket norske motstandere av Vietnamkrigen

Norsk ungdom som støttet USA i krigen mot Vietnam, overvåket ungdom på venstresiden som var motstandere av krigen. Overvåkingen skjedde i samarbeid med det norske overvåkingspolitiet, melder NRK.