Stor forskjellsbehandling av senaborter

Langt flere kvinner på Sørvestlandet og i Nord-Norge nektes abort etter 12. svangerskapsuke enn kvinner bosatt i Oslo-området.