Pølseskinn kan gi kugalskap

Norske myndigheter har siden før jul visst at skinnet på norske pølser kan være en smittekilde for kugalskap. Norske forbrukere har imidlertid ikke blitt informert.