Kirkens Nødhjelp helsesjekker Balkan-ansatte

Oslo (NTB): Kirkens Nødhjelp (KN) hadde 55 personer i tjeneste på Balkan, men fikk ingen advarsel fra KFOR om helsefaren ved utarmet uran.