Munn- og klovsyken gir færre og dyrere sko

Den massive destrueringen av kyr i forbindelse med munn- og klovsyken i Europa gir de skogale hodebry. Lite og dyrt skinn på markedet passer årets sko-skinnmote dårlig.