Får ikke utnevnt domprost

Regjeringen sliter tungt med å få utnevnt ny domprost i Bergen. Årsaken er at få av statsrådene er medlem av Den norske kirke.